Kronikkhotellet

Dette er et losjihus for venner, kollegers og kursdeltakeres bortkomne kronikker, som av en eller annen grunn ikke ligger åpent på nett. Når de legger seg inn her, blir de tilgjengelige for allmennheten.

Bare kronikker som er publisert får plass på kronikkhotellet. Dette er altså ikke et trøstehjem for de refuserte. 

Ta kontakt med resepsjonen  (kontaktsida på denne hjemmesida) hvis du har publisert en husvill tekst.

Nedenfor ligger kronikkene i kronologisk rekkefølge.


Tekstene er lagt ut til personlig bruk, og kan ikke mangfoldiggjøres uten tillatelse. Alle rettigheter tilhører forfatteren.