Hva er en kronikk?

Kronikken er en populær fagartikkel, som er skrevet for å publiseres i et bredt massemedium. Det normale publiseringsmediet er avis, men det finnes kronikker i fagtidsskrifter også. 

Kronikken er en blandingssjanger, som ligger midt mellom journalistikken, politikken og det akademiske liv. Røttene kan spores tilbake til essayet, men kronikken er som regel ikke et litterært essay. Den likner som sagt på en populær fagartikkel.

Den kronikktypen vi finner i Norge eksisterer bare i de skandinaviske land. Det finnes liknende essaytyper og kommentarer i andre vestlige kulturer, men de finner ikke alltid veien til avisene. I andre land trykkes kronikkliknende tekster som regel i tidsskrifter, magasiner og helgebilag. 

Ordet stammer fra det latinske Chronos, som betyr tid. Vi finner vi det igjen i ordet krønike, som betyr en skildring av et historisk forløp ordnet etter tidsaksen. Ordet har altså endret betydning en smule før det endte i norske dagsaviser. 

En vesentlig kulturell forutsetning for kronikkens eksistens er folkeopplysningstradisjonen. 

Denne tradisjonen er på tilbaketog i vår tids medier. En god kronikkskriver blir dermed en forsvarer for god folkeopplysning. 

Kronikken lever i beste velgående, og veksten i nyhetsmedier på Internett ser ut til å styrke kronikkens plass. Nettmediene er i ferd med å bli hovedkanal for nyhetsoppdateringer, mens papiravisene blir mer preget av bakgrunnsstoff, debatt og ettertanke. I tillegg blir lokalavisene styrket, men det er en annen historie. Kronikker og andre lengre artikler får en mer sentral plass i de større papiravisene på grunn av denne utviklingen. 

De fleste kronikker som trykkes i papiravisen blir  lagt ut på Internett. Der blir kronikken brukt til å stimulere nettdebatten. Kronikken blir dermed styrket som premissleverandør for den offentlige debatten, også i nettmediene. Internett fungerer som et kjempestort arkiv, så i dag er det mye lettere å finne gamle kronikker enn tidligere.

Tekstene er lagt ut til personlig bruk, og kan ikke mangfoldiggjøres uten tillatelse. Alle rettigheter tilhører forfatteren.