Blomstertur til Svartberget på Romsås | Magne Lindholms hjemmeside

Magne Lindholms hjemmeside

    Stacks Image 17

Blomstertur til Svartberget på Romsås


Adkomst: T-bane til Romsås
Lengde: 4 km: 1 km gjennom bebyggelsen på Romsås, 1 km opp Svartberget til toppen av Røverkollen, 2 km ned igjen til Grorud over Ravnkollen.
Ca 6 km hvis du går nordover fra toppen og tar en runde om Steinbruvann.
Dette er en kort, enkel tur som egner seg som kveldstur i slutten av juni.
Den fineste tida å besøke Svartberget er fra rundt St. Hans og fram til starten på fellesferien. Da er blomstringa på sitt fineste.

NB! I april 2024 kom min nyeste bok Veiviser for Lillomarka. Den inneholder 40 korte og lange turer i hele Lillomarka. Du finner den her.

Til samleside for turforslag

Romsås er et boligområde med ufortjent dårlig rykte. Reis dit en sommerdag, og du vil innse at Romsås er en av de fineste boligområdene i Oslo. Vel kan noen av blokkene være litt store, men de er godt vedlikeholdt og ligger høyt og fritt. Hele området er planlagt som en helhet. Det er trafikksanert, og fullt av grøntområder og friområder innenfor ringveien som omgir hele området, og gjør boligområdene bilfrie. Utenfor lokker hele Lillomarka.
Halve Romsås grenser til Røverkollen naturreservat, med orkideer, gammelskog, fortidsminner, utsikt og det store Steinbruvannet. Hvilken annen drabantby kan by på slikt?

kart-roverkollennr_a4_s
Røverkollen naturreservat ble utvidet til det mangedobbelte i 2019, takket være entusiastene i Beboeraksjonen Bevar skogen på Romsås og Ravnkollen, Lillomarkas venner og alle de lokale organisasjonene som klarte å stoppe utbyggingsplanene på Ravnkollen, og kjempe gjennom en utvidelse av det lille naturreservatet på Svartberget.
Den siste prosessen tok 37 års målbevisst innsats, fra 1982 til 2019 (!)

DSC01104
Romsås har til og med et eget badevann. Svarttjern tar seg utmerket ut i solskinn, med gule sverdliljer i forgrunnen. Hvis kommunen hadde tatt til vett og byttet ut all morten i vannet med ørret, ville vannet blitt klarere og fisket bra. Karpefisk graver i bunnen og skaper uklart vann. Men det er ikke farlig.
I dag skal vi verken fiske eller bade. Vi skal på blomstertur.

kart Romsås Røverkollen
Svartberget ligger rett nord for ringveien som går rundt hele Romsås. Her heter den Oddvar Solbergs vei. På denne veien går det også en matebuss. Gå nordover på fine gangveier fra T-banen, forbi Svarttjern og opp til kunstgressbanen på Bjøråsen skole/Romsåshallen, aller øverst på Romsås.
Ovenfor veien, tvers overfor fotballbanen og Røverkollen bussholdeplass går det flere stier opp i skogen. De fører til Svartberget, som ligger bak det første skogholtet. Disse stiene er ikke merket.
Den omtrentlige traseen over Svartberget er tegnet med blå streker. Du vil selvfølgelig gå mye mer på kryss og tvers her.
Skjermdump fra Ut.no. De røde strekene er blåmerkede stier.

DSC01089
Svartberget er noen svære svaberg som dominerer lia mot toppen av Røverkollen. Svabergene er så spesielle at området ble foreslått vernet i 1982, og ble vernet som et lite naturreservat i 1993.
Berggrunnen her består av grorudgranitt, den røde syenitten som la grunnlaget for steinindustrien i Groruddalen fordi den er velegnet som bygningsstein. Grorudgranitt er en sur bergart som inneholder lite næring.

I sprekkene i disse svabergene renner det mye vann som danner grunnlaget for en fantastisk blomstring. Grunnen til dette er at det falt store stykker kalkstein ned i den flytende syenitten den gangen den trengte opp fra dypet og dannet det som skulle bli åsene i Lillomarka.

DSC01091
Vannet løser opp kalksteinen når det renner forbi, slik at det vannet som strømmer over Svartberget er kalkholdig og næringsrikt. Dette fenomenet finner man ikke mange steder. Den svarte fargen på svaberget kommer fra alger som vokser i det næringsrike vannet.
Vær oppmerksom på at dette svarte belegget er svært glatt når det er vått. Gå forsiktig når det regner, og pass deg når du skal krysse våte flekker som den på bildet. Det beste er å krysse våte partier der det vokser planter eller ligger stein.

DSC01081
Det mest eksklusive innslaget på Svartberget er alle orkideene. Engbrudespore er ikke spesielt sjelden, men den er rød og vakker. Den krever kalkholdig jord, som den finner her.

DSC01093
Marihandfamilien tilhører orkidefamilien og er svært komplisert. Jeg skal ikke påstå at jeg kan skille underartene. Men de fleste orkideene her er lys rosa med flekker på bladene, så da er de antakelig flekkmarihand.

DSC01099
Blodstorkenebb er en varmekjær, kalkelskende plante som er vanlig ved kysten. Den vokser på noen få solvendte steder i Lillomarka, som her på Svartberget.

DSC01090
Bitter bergknapp lyser godt opp. De små, rødaktige knoppliknende bladene ved siden av er hvit bergknapp. Den har ikke begynt å sette blomsterknopper ennå i slutten av juni. Bergknappene er sukkulenter som lagrer vann i bladene, akkurat som kaktus. Derfor kan de vokse på tørre steder.

DSC01098
På «øyene» på Svartberget finner vi sammensatte plantesamfunn med mange ulike arter.

DSC01076
Skogen på Svartberget er den sjeldne typen kalkfuruskog. Kalkfuruskogen er åpen og tørr, med næringsrik jord og mye lys. Det gir et spesielt plantesamfunn, og skogstypen er svært verneverdig. Jordlaget på Svartberget er så tynt at det er knusktørt i varme perioder. Furu er det eneste treet som overlever slike forhold.

DSC01082
Utsikt mot sør fra toppen av Svartberget. Her er jordlaget tykkere, og skogen overtar. Herfra og opp til toppen er det blandingsskog. Det er mange stier i området, og uansett hvilken sti du følger kommer du til toppen av Røverkollen hvis du går oppover. På toppen er det blåmerket sti, bronsealderrøyser og et utsiktstårn.

Etter å ha beundret utsikten fra tårnet har du mange alternativer. Hvis du er på en kort kveldstur kan du gå tilbake igjen på blåmerket sti ned til Romsås kirke, eller videre til Grorud gjennom naturreservatet (2 km). Denne stien går gjennom flott gammelskog, og fører ned til Ravnkollen, der det er mengder av interessante fortidsminner fra steinhoggervirksomheten. Disse fortidsminnene fortjener en egen turbeskrivelse. Fra Ravnkollen er det flott utsikt vestover over Groruddalen. Her planla Oslo kommune å bygge blokker og rekkkehus. Nå er det meste av området vernet, til glede for de som bor på Romsås.

Vil du ha en lenger tur kan du gå ned en av de to stiene på nordsiden av Røverkollen. Begge er ca. 1 km nedoverbakke i fin, åpen skog til du kommer til veien. Herfra kan du gå tilbake til Grorud langs Steinbruvann, via Gamle Bergensvei.

Du kan også utforske Slattumsrøa naturreservat, som ligger rett på den andre siden av veien, bak det idylliske Romstjern. Anbefales! Men det reservatet er så flott at det krever en helt egen tur.

Til samleside for turforslag

Denne turen ble lagt ut 24.06. 2021. Bildene er fra juni 2020.
Blomstertur til Svartberget på Romsås | Magne Lindholms hjemmeside