Mestre Fjellet om Mardøla 1

Magne Lindholms hjemmeside

    Stacks Image 17
Mestre Fjellet om Mardøla 1

Mestre Fjellet om Mardøla

Mestre fjellet var et blad for fjellklatrere, som kom med et spesialnummer om Mardølaaksjonen i 1971.

Samarbeidsgruppene for natur- og miljøvern (snm) hadde tette bånd til fjellklatrermiljøet i Norge, så det var helt naturlig at et klatreblad laget et politisk nummer om naturvern.

Nummeret er en av de beste kildene til hva aksjonistene i Samarbeidsgruppene for natur- og miljøvern (snm) tenkte om aksjonen da det skjedde, og i året etter.
Det inneholder en dagbok fra livet i leiren, og mye annet interessant materiale.

En svensk dramatiker skrev et stykke om Mardølaaksjonen, kalt «Mordet på forsen», og det er presentert i bladet. Stykket var en enakter som gikk inn i en større forestilling, som også ble spilt i Norge. Jeg så det på kunstsenteret på Høvikodden.


Jeg har lagt ut hele den delen av nummeret som handler om Mardølasksjonen her. Dette er fotografier av sidene, og absolutt ikke en fullverdig digitalisering.

Stacks Image 105
Stacks Image 107
Stacks Image 109
Stacks Image 111
Stacks Image 119
Stacks Image 121
Stacks Image 123
Stacks Image 125
Stacks Image 127
Stacks Image 129
Stacks Image 142
Stacks Image 144
Stacks Image 146
Stacks Image 148
Stacks Image 150
Stacks Image 152
Stacks Image 154
Stacks Image 156
Stacks Image 158
Stacks Image 160
Stacks Image 173
Stacks Image 175
Stacks Image 177
Stacks Image 179
Stacks Image 181
Stacks Image 183
Stacks Image 185
Stacks Image 187
Stacks Image 201
Stacks Image 189
Stacks Image 208
RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver