Kurs | Magne Lindholms hjemmeside

Magne Lindholms hjemmeside

Kurs i forskningsformidling og kronikkskriving

Jeg holder kurs i formidling av forskning og forskningsbasert kunnskap. Ta kontakt hvis du trenger en erfaren kursholder!

På OsloMet har jeg undervist om kronikkskriving og faglig formidling ved kurset Fremragende forskningsformidling i en årrekke.

Disse kursene tar utgangspunkt i  kronikksjangeren, men de er like relevante for fagblogger og annen informasjonsvirksomhet om faglige spørsmål. Utfordringene er de samme når man skal presentere et faglig basert budskap i bred medier. 

Du finner en fyldig artikkel om kronikksjangeren her. Det kan være greit å begynne med den hvis du lurer på hva dette går ut på.

På kursene pleier jeg å ta utgangspunkt i mer eller mindre ferdige tekster som kursdeltakerne sender inn en uke i forveien. Gjennomgangene fører alltid til interessante faglige diskusjoner.
Kursopplegget er utviklet gjennom mange års kursvirksomhet  for Universitetet i Oslo, der Dag Kullerud og jeg kurset alt fra doktorgradsstipendiater til prorektor på oppdrag fra informasjonsavdelingen. Dag holder også egne kurs. 

Siden jeg har 12 års praksis som journalist og programleder i NRK radio, kan jeg også tilby intervjutrening. Det lar seg kombinere med skrivekurs. 
Når det gjelder forskningsformidling er mitt hovedpoeng at utfordringen dreier seg om å oversette mellom to ulike språktradisjoner eller diskurser. 

Den akademiske og administrative diskursen tar utgangspunkt i det abstrakte og generelle. Mediediskursen gjør det motsatte. Den dyrker eksempelfortellingen om den enkelte, og presenterer sine generelle budskap på en implisitt måte. 
Det er en krevende oppgave å oversette mellom to språktradisjoner som er så ulike. Det viser seg i praksis at den aller største vanskeligheten akademikere og andre fagfolk strir med, er å prioritere budskapene sine. Den nest største er å renske ut fremmedordene. 

Hvis du synes dette høres interessant ut, vil jeg gjerne komme til dere. Særlig hvis du representerer forskere, ideelle organisasjoner eller fagforeninger, som vil bidra til en mer opplyst offentlig debatt. 
Kurs koster selvsagt penger, men honoraret er til å leve med.  Send en epost til mlindh(alfakrøll)online.no  hvis du er interessert. 

Referanse:   Kontakt Stig Nøra i  seksjon for samfunnskontakt og forskningsformidling på Oslomet. Han har organisert kursene de siste åra. mobil: 402 47 206 Stig.Nora@oslomet.no