CV

Magne Lindholm

Førsteamanuensis ved institutt for journalistikk og mediefag. 

Høgskolen i Oslo og Akershus

1951: Født i Oslo

1970: Examen artium  ved Hegdehaugen Skole i Oslo. 

1970- Student i Oslo

1970- Miljøaktivist i Samarbeidsgruppa for natur- og miljøvern (snm)

1979 - 1983 Kulturjournalist, forlagskonsulent.

1983 Cand. philol ved Universitetet i Oslo. Norsk hovedfag.  Hovedoppgave om Arild Nyquist.

1984/85 Frilans  journalist, skribent og forlagskonsulent

1985-87 Forlagsredaktør Gyldendal Norsk Forlag, skjønnlitterær avdeling

1987-89 Programredaktør NRK, kulturredaksjonen  radio P2

1990-93 Programsekretær NRK, kulturredaksjonen  radio P1

1993-1998 Programsekretær i dokumentarredaksjonen NRK P2

1998-2001 Fri skribent og oversetter

2001- Høgskolelektor Høgskolen i Oslo og Akershus, IJM

2015  Dr. polit med avhandlingen Journalistikkens autoritet

2015  Førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, IJM


Gift, tre barn

Utgivelser:

Original Prøysen

5 CD-er med upubliserte NRK-opptak av Alf Prøysen. Prosjektleder, utvalg og kommentarer sammen med Jørn Simen Øverli. 1992

Radioprogrammer: 

Programseriene Den elektriske ål, Kritikertorget, temaserier om Mellomeuropa etter murens fall, idrett, Alf Prøysens forfatterskap mm. Radiodokumentarer. Alt dette ligger i NRKs arkiv.

Utgitte bøker:

Skyggeskribent  for Trond Hegnas selvbiografi Min versjon (Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1981)

Fra babyboom til befolkningsunderskudd (Universitetsforlaget, Oslo 1985) (Populærversjon av Befolkningsutvalgets innstilling)

Lyd (Gan forlag,  Oslo 2001).Lærebok i lydarbeid 248 s 

Makt. Mening. Medier.  (Gan forlag,  Oslo 2004) Lærebok i mediekunnskap. 244 s.

Journalistikkens autoritet. Doktoravhandling. Høgskolen i Oslo og Akershus 2015

Artikler:

Anmeldelser  og artikler i Dagbladet, Klassekampen, Vinduet, Samtiden, Norsk Medietidsskrift, pluss div antologier.

Tekstene er lagt ut til personlig bruk, og kan ikke mangfoldiggjøres uten tillatelse. Alle rettigheter tilhører forfatteren.