Det trivielles triumf | Magne Lindholms hjemmeside

Magne Lindholms hjemmeside

DET TRIVIELLES TRIUMF 

Det trivielles triumf er en samling pressekritiske analyser som ble skrevet i årene 1998-1999.
Tekstene ble skrevet etter at jeg hadde sluttet som journalist i NRK i august 1998. Jeg hadde arbeidet i NRK i 12 år, og hadde journalistfaget langt oppe i halsen. Noe av det første jeg bestemte meg for, var å skrive et essay om nyheter. Det  skulle ta en fjorten dagers tid. 
Det tok to år.
I løpet av denne perioden snudde min oppfatning av hva nyheter var 180 grader.
Det viste seg at mine meninger om journalistikk stort sett var en refleks av den rådende journalistideologien. Den vi alle kjenner: Nyheter er viktig informasjon, den seriøse journalistikken er under press av kommersialisering osv.
Antakelig er det omvendt. Nyheter er en dårlig informasjonskilde, som stort sett formidler normer. Og journalistikken har alltid vært kommersiell.

Resultatet ble en essaysamling, som dessverre ikke er trykt. Men den inneholder en mengde analyser som kan ha interesse for alle som er interessert i å forstå medienes virkemåte. Noen av tankene finnes igjen i seinere artikler og bøker, og i boka Makt. Mening. Medier. Det er også en klar sammenheng mellom denne tidlige essaysamlinga og min doktoravhandling Journalistikkens autoritet. Da jeg skrev den ferdig i 2014 hadde jeg vært journalistlærer i en årrekke, og lest mye mer medieteori.

Utgangspunktet for prosjektet ligger i en undersøkelse av forholdet mellom medier og demokrati. Flere av kapitler handler om nyheter. Den som er interessert i mediespråk vil ha spesiell glede av kapittel 9 og 10.
Mange av tankene var forholdsvis ferske da de ble skrevet. Derfor er dette et ujevnt manus. Tekstene er lagt ut slik det ble skrevet, og  jeg håper de virker friske og inspirerende på leseren.

Jeg har også skrevet en artikkel i Samtiden med samme navn. Den er et slags sammendrag, som jeg laget da jeg skjønte at manuset aldri ville bli trykt.
Denne artikkelen ligger under fanen artikler, og du kan finne den ved å klikke på denne lenken.
De som har dårlig tid kan begynne med den.

Som dere skjønner er jeg veldig fornøyd med tittelen.
Det er et tankekors at vi aldri har hatt så god råd, så god tid, så høyt utdanningsnivå, og så god tilgang til informasjon som i dag. I tillegg topper Norge alle rankinger for ytringsfrihet. Og så bruker vi disse mulighetene til å pøse trivialiteter ut i offentligheten!

Heldigvis har i Internett.
Det er ikke noe bedre der. Snarere verre. Men tilbudet er så stort at man kan finne fram til lødig stoff hvis man er målbevisst.

For meg ble denne uutgitte boka en suksess på en annen måte. Jeg sendte manuset til Odd Raaum, som underviste i presseetikk og medieteori ved Journalistutdanningen i Oslo. Han hadde nettopp utgitt sin glitrende bok Pressen er løs! og likte teksten svært godt. Da han skulle ut i permisjon fikk jeg tilbud om å vikariere for ham. Da han ble pensjonist overtok jeg jobben hans. Slik ble jeg fast ansatt som journalistlærer.

  • Bruk denne unike sjansen til å lese en bok som aldri har vært i handelen!