Bøker

JOURNALISTIKKENS AUTORITET

Er min doktorgradsavhandling fra februar 2015. Den er en analyse av norske journalisters syn på sitt eget virke, og av deres skrivemåte, slik dette har utviklet seg i perioden 1954-2014. Den bygger på en analyse av alle de større journalistprisene som er delt ut i perioden.  Les mer her.

LYD 

er en innføring i teori om hva lyd er, og en innføring i praktisk lydarbeid. Den er særlig beregnet på de som jobber med radio, men alle som driver opptak og digital redigering av lyd vil lære noe av den. 

Du kan lese mer hos forlaget, og kanskje bestille den, her.

MAKT. MENING. MEDIER 

er en lærebok i mediekunnskap. Den tar for seg det aller meste innenfor feltet, som mediehistorie, offentlig mediepolitikk, opphavsrett, eierskap, sponsing osv. Den tar utgangspunkt i en filosofisk tilnærming til kommunikasjon og offentlighet, men den inneholder ikke mange fremmedord. 

Boka er ikke lenger i handelen, men den fins sikkert  på bruktmarkedet.

Begge bøkene foreligger på nynorsk også!

DET TRIVIELLES TRIUMF 

er et pressekritisk bokmanus som ble ferdigstilt rundt årsskiftet 1999/2000. Det er tidligere upublisert. 

I dette bokmanuset ble svært mange av de tankene som ligger drysset rundt i artiklene på denne hjemmesida samlet sammen for første gang. Det finnes også en artikkel med samme navn, men den inneholder bare et utvalg av analysene.

Bruk denne unike sjansen til å lese en bok som aldri har vært i handelen! 

Det letteste er å laste ned pdf-er av de ulike kapitlene. Det kan du gjøre her.

ARILDS TID 

er en hovedoppgave levert ved Nordisk Institutt, Universitetet i Oslo 1983. Den er en analyse av Arild Nyquists barndomsskildringer, med hovedvekt på debutboka "Ringer i et sommervann". Den inneholder også en lettlest innføring i ironiteori.

Tekstene er lagt ut til personlig bruk, og kan ikke mangfoldiggjøres uten tillatelse. Alle rettigheter tilhører forfatteren.