Artikler om Journalistikkens autoritet | Magne Lindholms hjemmeside

Magne Lindholms hjemmeside

Artikler om Journalistikkens autoritet

På denne siden ligger lenker til intervjuer og artikler om doktoravhandlingen Journalistikkens autoritet..
Intervjuet i Khrono (nettavis på OsloMet) er skrevet av Øystein Fimland og Tove Lie. Bildene er tatt av Cicilie S. Andersen. Layouten er forenklet, så bare hovedteksten er med. 

Nettadressen til intervjuet er: http://www.khrono.no/friminutt/2015/02/magne-lindholm 

2015-04-04 Evig student, nå også med fersk doktorgrad | Khrono.pdf

2015-04-07-KK-intervju-avhandling-s1.pdf

2015.04.07 KK-intervju-avhandling-s2.pdf