Bøker oversikt

Magne Lindholms hjemmeside


Bøker


VEIVISER FOR LILLOMARKA

Veiviser for LIllomarka forside full
Veiviser for Lillomarka er en turguide til Lillomarka, et av de mest populære delene av Oslomarka.
Lillomarka strekker ut en hånd fra Nordmarkas dype skoger, og åpner seg mot noen av landets mest tett bebygde områder.
Den er selve nærskogen for flere hundre tusen mennesker. Drabantbyene i Groruddalen har Lillomarka rett bak blokka. Fra Oslos nordlige bydeler er det en kort fottur opp til skogen. Lillomarka er lett å nå med buss, trikk, tog eller T-bane. Vil du går fra nord til sør i Lillomarka, tar Gjøvikbanen deg til Movatn eller Snippen på 20 minutter.
Veiviser for Lillomarka er bygd opp rundt 40 turbeskrivelser i Lillomarka og Gjelleråsmarka. Mellom turbeskrivelsene står det avsnitt om det du møter på turen, fra steinhogging til kullmiler og svartkruttproduksjon. Jeg har også skrevet fyldige kapitler om Lillomarkas kulturhistorie og spesielle geologi. Gammelskogen er viet et eget kapittel.
Boka er i et format som gjør den grei å ta med i sekken. Alle turene har eget kart, tegnet av Lillomarka Orienteringslag.
Boka er selvfølgelig rikt illustrert, så du kan planlegge drømmeturen i sofaen.
Les mer om boka her.MAKT OG JOURNALISTIKK

Makt og journalistikk forside
Makt er en viktig størrelse i journalistikken. Men journalistene har et vanskelig, og ofte uklart forhold til makt. De vil både distansere seg fra makten, kritisere makten og utøve makt på samme tid.
Makt og journalistikk presenterer viktige sider ved det sammensatte fenomenet makt, og hvordan journalister forholder seg til makt.
I boka legger jeg spesielt stor vekt på de dype endringene i samfunnets maktstrukturer som følger med digitaliseringen.
Dette påvirker og styrer både våre liv, journalistikken og vår forståelse av verden. Jeg har forsøkt å presentere store viktige emner på en lettlest måte, uten å miste presisjonen og den faglige forankringen.
Les mer om boka her.LEVE LILLOMARKA
Forside Leve Lillomarka-liten
Leve Lillomarka er Lillomarkas Venners jubileumsbok, som jeg har redigert.
Den kom ut i september 2019.

En riktig flott bok, som både gir deg lyst til å gå tur, og til å engasjere deg i vernearbeidet for et av Norges viktigste friluftsområder.
Les mer om boka her, og når du har gjort det, kan du bestille den fra Lillomarkas Venner.

Se bilder fra Lillomarka her


JOURNALISTIKK, VERDIER OG MENNESKERETTIGHETER
Verdi menneske forside liten

av Audgunn Oltedal og Magne Lindholm

Hva betyr menneskerettighetene for journalistikken? Hvordan bruke dem i nyhetsarbeidet? Hva vil det si for dagens journalister å ha en verdimessig forankring i menneskerettighetene?
Dette er sentrale spørsmål i denne boka, som jeg har skrevet sammen med Audgunn Oltedal.
Boka kom ut i juni 2019.
Les mer.

JOURNALISTIKKENS AUTORITET

Journalistikkens autoritet forsideliten

Er min doktorgradsavhandling fra februar 2015. Den er en analyse av norske journalisters syn på sitt eget virke, og av deres skrivemåte, slik dette har utviklet seg i perioden 1954-2014. Den bygger på en analyse av alle de større journalistprisene som er delt ut i perioden. Les mer.

LYD
Lyd forside
er en innføring i hva lyd er, og en innføring i praktisk lydarbeid. Den er særlig beregnet på de som jobber med radio, men alle som driver opptak og digital redigering av lyd vil lære noe av den. LYD kom i to utgaver, og ble mye brukt på medielinjene rundt om i landet.

Boka er ikke lenger i handelen, men du finner den på biblioteket og på bruktmarkedet. Les mer


MAKT. MENING. MEDIER
Maktmeningmedierforside
er en lærebok i mediekunnskap. Den tar for seg det aller meste innenfor feltet, som mediehistorie, offentlig mediepolitikk, opphavsrett, eierskap, sponsing osv. Den tar utgangspunkt i en filosofisk tilnærming til kommunikasjon og offentlighet, men den inneholder ikke mange fremmedord.
Boka er ikke lenger i handelen, men fins på bruktmarkedet. Les mer.

Både Lyd og Makt. Mening. Medier foreligger på nynorsk også!


DET TRIVIELLES TRIUMF

er et pressekritisk bokmanus som ble ferdigstilt rundt årsskiftet 1999/2000. Det er tidligere upublisert.
I dette bokmanuset ble svært mange av de tankene som ligger drysset rundt i artiklene på denne hjemmesida samlet for første gang.
Les mer.FRA BABY-BOOM TIL FØDSELSUNDERSKUDD
Babyboom forside liten
Fra baby-boom til fødselsunderskudd er en populær versjon av Befolkningsutvalgets innstilling (NOU 1984:62). Boka kom ut i 1985, og var et skriveoppdrag jeg tok på meg for å spe på økonomien etter at jeg var ferdig med norsk hovedfag. På 80-tallet ble det eksperimentert med å skrive populære versjoner av offentlige utredninger for å skape politisk debatt om innholdet. Det var ikke så veldig vellykket, og boka ble ingen bestselger. (Legg merke til KASSERT-stempelet på Nasjonalbibliotekets digitaliserte eksemplar!)
Men utredningen er et interessant eksempel på tankene rundt befolkningsutviklinga i Norge, slik de ble formulert i Norge på 1980-tallet. Jeg må legge til at NOU-en var veldig begrenset av mandatet, siden de verken fikk lov til å vurdere abortpolitikken eller innvandringspolitikken. De temaene var for kontroversielle. Men økt fødselspermisjon foreslo de i hvert fall. Hele boka (og Befolkningsutvalgets innstilling)


ARILDS TID
Arilds tid forside-liten
er min hovedoppgave fra 1983. Den er en analyse av Arild Nyquists barndomsskildringer, med hovedvekt på debutboka "Ringer i et sommervann". Den er ikke utgitt i bokform, men tilgjengelig på nett her. Helt gratis!
I hovedoppgaven finner du også en lettlest innføring i ironiteori. Den kan være nyttig for svært mange, mener jeg.
Les mer


Page last updated: 31/05/2024