2009.04.24 Om forskning på presseetikk. lenke

I Morgenbladet 24. 4. 2009 sto det et to siders oppslag om bølgen av medievitere som forsker på presseetikk eller pressens samfunnsoppdrag. 

Du finner artiklene her: 

Refser norsk presse

Pressemoralister

Forskningprosjekter om presseetikk. Morgenbladets oversikt

En årsak til at det er en slik bølge er nok at det er satt i gang et stort forskningsprosjekt om pressens samfunnsoppdrag ved Høgskolen i Volda. Prosjektet heter JOSAM og har en hjemmeside her.

En annen årsak ligger nok i presseutviklingen. Virkningen av  mediekonsernenes inntjeningskrav blir stadig mer merkbare i pressen. Konkurransen om annonsekronene og publikums oppmerksomhet øker. I tillegg er vi midt inne i nettrevolusjonen. Derfor er det ikke noe rart at journalistlærerne ønsker å finne ut hva som egentlig foregår. De har så fått gjennomslag for å finansiere sine prosjekter. 

Dette er selvsagt meningen til en av aktørene i feltet, nemlig meg.

Oversikten i Morgenbladet er bare innledningen til en stor debatt om temaet. Debatten vil vare mange år. Følg med, følg med!

Tekstene er lagt ut til personlig bruk, og kan ikke mangfoldiggjøres uten tillatelse. Alle rettigheter tilhører forfatteren.