2013.03.13. Myten om teoriskolen | Magne Lindholms hjemmeside

Magne Lindholms hjemmeside

2013.03.13. Myten om teoriskolen

Klassekampen "I Dag" 13.03.2013

I debatten om norsk skole er det stadig noen som hevder at skolen er altfor teoretisk. Det kan umulig stemme. Jeg har fulgt egne barn, og møter journaliststudenter hver dag. Alle har vært av den skoleflinke sorten. Ingen av dem har lært noe særlig teori på skolen: Ikke om språk. Ikke om retorikk. Grammatikk har de knapt hørt om. Teorier om samfunnet er det svært tynt med. Eksisterer det matematisk teori i norsk skole? Det som kalles matematikk er praktisk regning. Pluss en masse regler du må pugge hvis du vil bli ingeniør eller lege.

Studentene er riktig flinke, de. Plukker opp teoretisk innsikt når de får den servert. Problemet er at de ikke har fått sjansen til å møte vår tids teoribygninger. I den skolen som skal være så teoretisk.

Alle kan sjekke teorimangelen. Det er bare å slå opp i noen lærebøker for videregående skole. Da vil man fort se at bøkene er gjennomtrukket av teoriangst. I stedet for å presentere gode teoretiske modeller, fyller forlagene sidene med vage forklaringer og pene illustrasjoner. Markedsavdelinga er vel redd for å støte de uvitende.

Denne teoriangsten bygger på en forestilling om at teori er virkelighetsfjernt. Det er en misforståelse. God teori er laget for å komme tettere innpå virkeligheten. God teori lærer oss å bruke kategorier, finne mekanismer og lete etter regelmessigheter. Det er den teoriløse som må holde virkeligheten på avstand, fordi han ikke forstår noen ting.

Hvorfor er det blitt sånn?

Skolen skal formidle kunnskap, sortere elevene og holde dem inne slik at de ikke lager bråk i gatene. Kunnskapsoverføring har norsk skole overlatt til mor og far, under slagordet ”ansvar for egen læring”. Etterpå blir elevene sortert ut fra det de har lært hjemme. Den viktigste oppgaven blir derfor å holde kontroll på elevene.

Noe må de drive med mens de oppbevares. Noe som ikke skaper uro. Resultatet blir at skolen dyrker det middelmådige.

Det skaper et felles problem for de sterkeste og de svakeste elevene. Begge gruppene reagerer på det middelmådige, som de ikke har bruk for. Det kan verken brukes til å tegne hus med eller til å snekre hus med. Det middelmådige kan bare brukes til å gå på skole med. I en institusjon som er uten selvinnsikt, fordi den ikke engang har en teori om sin egen virkemåte.