2012.02.21 Djevleluebevegelsen | Magne Lindholms hjemmeside

Magne Lindholms hjemmeside

2012.02.21 Djevleluebevegelsen


Klassekampen " I dag" 21.02.2012

I det siste har religiøse aktivister gått inn for å fylle det offentlige rom med prangende religiøse symboler. Muslimene er ivrige nybegynnere. Men de kristne er ikke dårligere, med sin klokkekiming og korsvandring i påsken.

Alt dette har de rett til. Vi har ytringsfrihet her i landet. Men det må være lov å minne om budskapet som ligger bak: De troende hevder at de (!) har spesialkontakt (!!) med et allmektig åndevesen (!!!) som skapte hele universet (!!!!) og deretter oppsøkte noen stammer i Midtøsten (!!!!!) for å diktere bøker (!!!!!!) som forteller hvordan de troende kan få evig liv (!!!!!!!).

Det er ikke det minste rart om noen reagerer på slikt. Da oppstår behovet for å si at det får være grenser for innbilning, og vise det offentlig.

Vi kunne for eksempel etablere Djevleluebevegelsen. Alle medlemmer i bevegelsen føler det tvingende nødvendig å gå med røde djevleluer med horn når de forlater hjemmet, for å markere avstand til guderiet. Selvfølgelig kunne vi kledd oss ut som flygende spaghettimonstre. Men siden få troende kjenner til spaghettimonsterlæren, ville de miste poenget. Derfor djevleluer.

Djevleluebevegelsen ville være basert på dyp overbevisning, og kunne derfor registreres som trossamfunn. Da kunne den også kreve rett til å bære djevlelue i politi og rettsvesen, i religionsfrihetens navn. Det er nok mange forbrytere som vil synes det passer godt til situasjonen, hvis purken som arresterer dem og dommeren som dømmer dem har horn i panna.

Det er bare ett problem med Djevleluebevegelsen. Den ville fått liten oppslutning. Heller ikke jeg ville meldt meg inn. Ikke fordi jeg er uenig, eller fordi horn er stygt. Problemet er at det signalet djevlelua ville sende, er av nøyaktig samme type som de religiøse symbolene. Den er et tegn som skal forkynne at bæreren har en høyere bevissthet enn de som ikke bærer det. Den gjør metafysiske spekulasjoner viktigere enn hverdagslivet. Den legger opp til polemikk mellom mennesker som må komme hverandre i møte for å finne ut av tilværelsen her og nå. Den største innvendingen er likevel at den ikke er et argument. Den er ren demonstrasjon.

Djevleluebevegelsen er rett og slett en dårlig ide. Fordi det alltid har vært en dårlig ide å fylle vårt felles, offentlige rom med prangende religiøse symboler.