Nyheter som informasjonskilde

Magne Lindholms hjemmeside

2010.03.04 Nyheter som informasjonskilde


Klassekampen "I dag " 04.03.2010

Den utmerkete institusjonen Fritt Ord inviterte til debatt om Mediestøtteutvalget denne uka. I salen satt en påfallende komplett samling redaktører og generalsekretærer fra presseorganisasjonene. Dette er noen av landets travleste mennesker, men de valgte å tilbringe en hel arbeidsdag som tause tilhørere på et møte som ikke førte til noen verdens ting. Det var likevel vel anvendt tid. De satt der for å passe på at ingen slår kloa i statsstøtten deres.

Mediestøtteutvalget har et mandat som kan være truende for pressen. Det skal utrede endringer i pressestøtten, som på sin side skal legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale. Dette glimrende formålet er presisert på en noe underlig måte i mandatet. Det framstilles som om nyhetene er selve lyskilden, som opplyser den offentlige samtalen. Verken departementet og utvalget har våget å spørre om nyheter gir så god informasjon at de kan skape det folkelige opplysningsnivået et demokratisk samfunn trenger.

Når myndighetene først utreder om de skal omdisponere subsidier på bortimot to milliarder kroner, burde de ha stilt dette spørsmålet. Nyhetssjangeren har nemlig en rekke egenskaper som gjør den til en dårlig informasjonskilde.

La meg nevne noen av svakhetene. Den viktigste er at nyheter er historier, eller nærmere bestemt biter av historier. En nyhet er ikke en skive skåret ut av virkeligheten. Den er konstruert, og styrt av fortellingens dramaturgi. Et saksforhold som ikke passer i nyhetens litterære mønster, blir heller ikke formidlet i pressen.

Nyheter er korte. De klarer sjelden å formidle kompliserte sammenhenger. Derfor fanger de heller ikke opp tendenser. Nyheter er også dårlig egnet til å formidle administrative beslutninger, i en verden som blir stadig mer byråkratisk.

Nyheter later som om de er nye. Det gjør dem troløse. De slutter å dekke viktige fenomener når de ikke er nye lenger, selv om de fortsetter å virke. Men nyheter er også trege. Ekspertkunnskap er som regel både gammel og triviell når den kommer i avisen.

Nyheter er moraliserende, fordi vårt nedarvete historiemønster bygger på et moralsk drama. Nyheter er historier om avvik, og sammen med moralismen gjør dette nyhetene konvensjonelle.

Alt dette er gode grunner til å være skeptisk til nyhetssjangeren som informasjonskilde. Å tro at nyheter kan skape en opplyst allmennhet, er en feilslutning. Men selv den groveste feilslutning kan være funksjonell. I hvert fall når man ønsker at intet nytt skal skje.