2009.03.12 Nyttig idiot | Magne Lindholms hjemmeside

Magne Lindholms hjemmeside

2009.03.12 Nyttig idiot


Klassekampen "I dag" 12.03.2009

Klassekampens lesere er kanskje interessert i hva Rød Valgallianses tidligere leder har drevet med i det siste.

Saken det gjelder er regjeringas forslag til Markalov. Loven er et svar på et gammelt krav fra miljøbevegelsen. Oslomarka, som er landets viktigste friluftsområde, har nemlig et svakt vern. Det viktigste tiltaket er markagrensa. Den bygger på en skjør avtale mellom 19 kommuner i fem fylker. Hvis én kommune, for eksempel Oslo, bryter grensa, er det ingen grunn til å tro at Lunner eller Røyken skal la være å bygge ut attraktive boligfelt i sin del av marka. Da vil Marka rakne fra alle kanter. Markaloven gir derimot et robust vern. Derfor er den så viktig.

Den største grunneieren i marka er Carl Otto Løvenskiold, som eier Løvenskiold-Vækerø og byggkjeden Maxbo. Løvenskiolds venner i Senterpartiet har sørget for at Markaloven ikke regulerer skogsdriften hans. Likevel er Løvenskiold livredd for å få restriksjoner på eiendommen, og går hardt ut mot loven. I kampanjen sin spiller godseieren snill gutt, og later som om hogsten hans er uproblematisk. Det er det få som tror noe på, så han har valgt å skyve friluftsinteressene foran seg. På hjemmesiden sin hevder Løvenskiold at Markaloven vil gå ut over friluftslivet, fordi han ikke får lov til å pusse opp husene sine i Marka.

Dette er løgn. Men dessverre har idretten bitt på, og gått imot loven med liknende argumenter. De vil også ha tilnærmet fritt fram for sine prosjekter, og i marka er mange av idrettens anlegg en trussel mot miljøet.

Aslak Sira Myhre har svelget godseierens agn med krok og søkke. I et innlegg i Aftenposten 6. mars hevdet han at Markaloven vil ”forby alle former for tilrettelegging, det være seg skiløyper, rasteplasser, sykkelveier, oppussing av markastuer eller idrettsanlegg.” Årsaken er at Markaloven innfører et generelt byggeforbud i Oslomarka.

Dessverre er alt han skriver riv ruskende galt. Riktignok innfører loven byggeforbud, men den er også full av unntak. Hus og løyper kan vedlikeholdes uten kompliserte søknader. Større inngrep må byggemeldes. Slike lover er laget slik at de begynner med et forbud, mens unntakene gir rom for normal virksomhet. Det er slik disse lovene blir håndterlige. Unntakene reguleres av forskrifter. Alt dette står i odelstingsproposisjonen, som ligger åpent på nett. Den kan den tidligere politikeren umulig ha lest, for han har ikke forstått hvordan loven er bygd opp.

Det er lett å tro at man har sitt på det tørre når man dyrker et selvbilde som friluftsmann og radikal folkevenn. Men selv den sprekeste må av og gå hjem og lese leksene sine. Ellers kan man ende som Aslak Sira Myhre: Som forvirret motstander av vår århundres viktigste tiltak for å sikre Oslomarka for allmennheten. Det vil si som nyttig idiot for godseier Carl Otto Løvenskiold, Bærum.