Drømmekraften

Magne Lindholms hjemmeside

2008.05.14 Drømmekraften


Klassekampen ”I Dag” 14. 05. 2008

Alle hyller dømmekraften. Den gir oss evnen til å finne det riktige, det fornuftige, og slutte oss til den gode smak. Det er vel og bra. Det er likevel lurt å sette inn en r i ordet, og undersøke drømmekraften i stedet.

Drømmekraften får oss til å tenke det uriktige, det ufornuftige, det bedre og det verre. Det som ikke fins. Den er motoren bak alle store tanker. Ingen endring er mulig uten drømmekraft. Det har fått sosialister til å dyrke den, til de selv ble blindet. Hva var ikke sosialister vært villige til å overse av andre sosialisters overgrep, bare for å klamre seg til frihetsdrømmen?

Drømmekraften virker overalt der det lever mennesker. Den truer den bestående orden. Derfor hater alle konservative drømmekraften.

Politiske diktaturer forsøker å stoppe den med forbud. Resultatet er tragisk, men forholdsvis enkelt å forholde seg til. Trøsten er at enhver som forsøker å stoppe drømmekraften opplever at demningen brister.

Religionen gir en mer effektiv kontroll. Religiøse ledere stopper ikke drømmekraften. De kanaliserer den, slik at den ikke undergraver maktens fundament. Med prestene på sitt parti sitter diktatoren trygt.

Men hva gjør de konservative her i landet for å tøyle drømmekraften, i våre dager? Norge er jo tilsynelatende fritt og sekularisert.

Den største hindringen for å forstå de mekanismene som virker i dag er kristendommen. Den er som kjent en bokreligion. Derfor tror selv religionskritikerne at religion er det som står i Bibelen. Som alle religionsforskere vet, er dette fullstendig galt. Religion består av rituell praksis, som gir tilværelsen mening. Rituell praksis driver vi med hele dagen. Nordmenn er like religiøse som alltid, selv om ritualene ikke lenger står i boka.

Også i livsstilsamfunnet opprettholdes den rådende orden gjennom ritualer. De kristne er mot forbrukersamfunnet bare fordi de har fått en konkurrent. Kapitalistene kanaliserer drømmekraften slik at den driver deg inn i en butikk. Der må den parres med kjøpekraften, for å bli forløst i kjøpsritualet.

I stedet for å drømme om at verden kan bli annerledes, lokkes vi til å tro at vi selv kan bli annerledes, ved å kjøpe stadig nye gjenstander. De skal vise oss på mirakuløst vis at vi er sanndrømt. Derfor er reklameplakatene verken riktig eller gal informasjon. De er altertavler.