Connect

Magne Lindholms hjemmeside

2007.09.29 Connect

Klassekampen " I dag" 29.09.2007

Vår hittil fremragende skole på Årvoll er blitt ConnectOslo-skole. Jeg har vært på to foreldremøter for å høre om Connectprogrammet, som er utviklet av Senter for adferdsforskning for å motvirke problemadferd i skolen. Det var en urovekkende opplevelse.

Etter en lovende åpning med slagordet ”Med blikk for alle”, dukket det opp en powerpoint-presentasjon full av lov og orden-regler. Blikket var vendt mot strafferutiner for elever som kom for seint til timen. Spørsmålet om det egentlig er noen vits i å møte opp til timen, passet man seg godt for å si noe om. I stedet møtte vi en rigid strukturtenkning, der inspektører preket orden, orden, orden, uten å skjenke skolens innhold en tanke.

Nå er det ikke noe galt i at elevene kommer tidsnok, at lærerne går med gule vester i skolegården, eller at skolens personale er enige om hvordan de skal oppføre seg overfor elevene. Å sørge for at dette er på plass, burde være en selvsagt del av den normale driften i enhver skole. Det oppsiktsvekkende ved ConnectOslo er at man må sette i gang et spesialprosjekt på tredve skoler for å få på plass normale ledelsesrutiner. Hva har rektorene i Osloskolen drevet med tidligere?

Hvis man slipper avbrudd og forsinkelser fra urolige elever får man tid til det faglige og mellommenneskelige, som må være skoledagens kjerne. Jeg er ikke i tvil om at dette er formålet bak Connectprogrammet. Spørsmålet er bare hvordan den gode tanke tolkes når den skal settes ut i livet. Det jeg møtte på vår skole, var et ensidig fokus på kontroll.

Heldigvis møter våre barn lærere som fyller skoledagen med noe annet, både på vår og andre skoler. De gjør det viktigste en lærer kan gjøre: De forsvarer faget de underviser i. De er tydelige og krever orden, men gjemmer segt ikke bak formelle disiplinrutiner. De gir av seg selv. Slik blir de veiledere og forbilder.

Miljøet i Osloskolen er ingen spøk. Skolen er en svamp som tiltrekker seg alle konflikter i samfunnet. Adferdsproblemene skal man ikke kimse av. Men slik jeg har sett ConnectOslo bli presentert, har det oppstått en merkelig allianse. De mest fantasiløse i skolens administrasjon bruker kampen mot bråkmakerne til å la skolen gjennomsyres av et utvendig kontrollregime. Da er det faktisk bråkmakerne som har vunnet, i sin kamp for å ødelegge skolen.