Vindmøllepolitikk

Magne Lindholms hjemmeside

2006.10.17 Vindmøllepolitikk


Klassekampen ” I dag” 17.10.2006

Sist fredag måtte vi skru av fjernsynet, for alle journalistene snakket om kameler hele kvelden. SV hadde tapt i gasskraftverksaken. Nå skulle liket begraves i litterære klisjeer. Sånn går det når man tror politikk bare er et spill om makt.

Politisk diskusjon reduseres til et spill med ord, og ender som spill av tid.

Med de politiske journalistene avskrudd, får man ro til å diskutere innholdet i politikken. Det er ingen grunn til å forundre seg over SVs nederlag. Det måtte gå slik. Kravet om rensing av CO2 fra dag én var en illusjon. Grunnen er enkel: Det er ingen som har fått det til ennå. Teknologien eksisterer rett og slett ikke.

Da SV satte som minstekrav at man skulle gjøre noe ingen før har klart, før man i det hele tatt begynte, var det et fordekt veto mot gasskraftverk. Det er et greit standpunkt, men vanskelig å hevde i en regjering med Arbeiderpartiet. Fanget i regjeringsklisteret lå SV klar til å bli overkjørt av den såkalte kraftkrisa i Midt-Norge. Dette er ikke noen krise, men et politisk utpressingsprosjekt. Med overlegg har tilhengerne av økt energiforbruk bygd svære industrianlegg uten kraftforsyning. Utfallet var gitt.

Det positive i gasskompromisset er at staten har lovet å finansiere utviklingen av en ny renseteknologi som vil være epokegjørende hvis man får den til å virke. Og til å lønne seg.

Selvfølgelig er ikke dette uten problemer. Norge må kjøpe CO2-kvoter, og forhindrer dermed enda flere fattige land i å utvikle industri og et moderne transportsystem. Hvis Siv Jensen blir minister kan hun gå fra avtalen. Om hun vinner neste valg, er det fordi noen av verdens fattige ønsker seg til Norge, siden de ikke får utviklet industri og et moderne transportsystem hjemme.

Det beste SV kan gjøre for miljøet mens de fortsatt sitter i regjering, er å legge ned noen smelteverk. Smelteverkene er ikke annet enn en gammeldags måte å pakke inn strøm på, for å eksportere den til sterkt subsidierte priser.

Samtidig planlegges det vindmølleparker langs hele kysten. De skal fóre det strømnettet smelteverkene tapper strøm fra. Noen mener dette er miljøvennlig. Det er det på ingen måte. I Norge har vi stelt oss slik at vi kan ende med å drive subsidierte smelteverk med kraft fra vindmøller. Det er ikke bare dårlig økonomi. Det er vanvidd.