Respektens retning

Magne Lindholms hjemmeside

2006.06.01 Respektens retning
Klassekampen 01.06.2006

Alle snakker om respekt. Men hva mener vi med det? Et ord og et begrep er ikke det samme. Ordet er en tilfeldig merkelapp. Begrepet derimot er en ide, et tankeredskap vi bruker til å gripe en flik av verdens kaos. Når det oppstår misforståelser, er årsaken ofte at samme ord brukes om ulike begreper.

På Human Rights Services hjemmesider står det mye rart. Men noe av det som står der er for viktig til å bli oversett. Det er skrevet av psevdonymet Jeanette. Hun er noe så sjeldent som pakistansk kvinneaktivist. Hun har rømt fra tvangsekteskap,og lever med ny identitet fordi familien ikke respekterer hennes valg. Det har hun fått mye medieoppmerksomhet for. Men hun er også en tenksom dame. I fjor høst lurte hun på hva ordet ”respekt” betyr, så hun tok en privat spørrerunde blant nordmenn og innvandrere hun kjente.

Resultatet var skremmende. Alle innvandrerne hun spurte mente at ”respekt” betyr å være lydig, ærbødig og ydmyk. Den unge skal adlyde den eldre, kvinnen skal adlyde mannen, den lave skal respektere den høye. Respekt betyr å akseptere rang.

De nordmennene hun spurte, svarte derimot at respekt var et spørsmål om likeverd. Alle skulle behandles på like fot. Respekt blir da et horisontalt forhold, der likestilling er normen.

Jeanettes metode er for dårlig til å trekke generelle slutninger. Man kan altså ikke si at alle innvandrere er slik, mens nordmenn er sånn. Når man spør slik, svarer de fleste det de tror man skal svare, og ikke det de mener. En vertikal tenkemåte er heller ikke noen nødvendig konsekvens av hudfarge eller religion. Den er rett og slett en tradisjonalistisk, autoritær tenkemåte, som er velkjent fra norsk idehistorie. Det stedet man finner mest av den slags i dag er i det innvandringskritiske Fremskrittspartiet, som har vedtatt at Siv Jensen skal kalles mann fordi hun er leder.

Jeanettes funn går ut på at det samme honnørordet blir brukt om to begreper med helt motsatt innhold. Det er viktig å bite i en tid da dialog er livsviktig. Skal dialogen fungere, kan ikke partene mene forskjellige ting når de sier det samme. Derfor foreslår jeg følgende tema i tidas multikulturelle diskusjoner: Hvilken retning har begrepet respekt? Er det en loddrett eller vannrett størrelse? Den diskusjonen bør man ta også i etnisk rene miljøer. Og ikke minst i skolen. Landets lærere er herved tipset.