Politisk korrekthet

Magne Lindholms hjemmeside

2006.03.23 Politisk korrekthet


Klassekampen 23.03.2006

Nå om dagen er det mange som prøver å gjøre seg interessante ved å hevde at de er politisk ukorrekte. Det på tide å se nærmere etter hva dette betyr.

”Politisk korrekt” er et veldig stygt uttrykk. Det stammer fra diktaturene i kommunistiske land. Opprinnelig betød det at man ytret seg slik sensuren krevde. På et eller annet tidspunkt begynte venstrefløyen i Vesten å bruke det selvironisk, om de som var ivrigst til å bruke partifraser. Men siden venstrefløyen var så liten, var det få som merket noe til det.

Fart i sakene ble det først da den amerikanske høyrefløyen tok uttrykket i bruk på 1980-tallet. De mislikte at liberale intellektuelle hadde begynt å gripe inn i forholdet mellom språk og makt. Språket inneholder en mengde rasistiske, sexistiske og diskriminerende uttrykk. Disse forsøkte de liberale i USA å bytte ut med nøytrale uttrykk, som de diskriminerte selv kunne akseptere. Dette hevdet høyrefløyen var en form for ideologisk diktatur. Liberalerne ble beskyldt for å stoppe normal diskusjon ved å forby enkeltord, og stemple de som brukte dem som dumme eller rasister. På Internett vrimler det av nettsider hvor forsøkene på å skape et språk uten diskriminering blir stemplet som kommunistisk sensur.

Kampanjen ble en stor suksess. Uttrykket har sunket ned i pressen, og blitt der. I dag blir liberale holdninger stemplet som ”politisk korrekthet” i aviser i hele den vestlige verden. Siden den slags er noe som ble dyrket av partifunksjonærer i Øst-Tyskland, insinuerer uttrykket at de som driver med slikt, har lagt tankene i lenker. Siden de liberale intellektuelle miljøene har gjort mest for å fjerne språkets undertrykkende elementer, framstilles de intellektuelle som den største truselen mot den frie tanke. De som holder seg til det vanlige hverdagsspråket, med alle fordommer i behold, kan smykke seg med å være både frie og folkelige.

Dermed er verden snudd på hodet: Den som har tenkning som jobb, blir tanken verste fiende. Den fordomsfulle opphøyes til den frie tankes fanebærere. På denne måten baner uttrykket ”politisk korrekthet” vei for god, gammeldags, konvensjonell konservatisme. En sikker vei til suksess. Særlig for de som håper på å vinne markedsandeler i mediemarkedet, samtidig som Fremskrittspartiet seiler opp som Norges største parti.