I heimen

Dette er Magne Lindholms hjemmeside. 

Den inneholder stort sett fagtekster, anmeldelser  og kommentarer. 

Her kan du lese min nyeste kommentar.

Hjemmesidene har hatt ny fast adresse noen år: www.lindholm.no. Har du en gammel lenke må du hage nye bokmerker.

Fram til 1. mars 2019 var jeg ansatt som førsteamanuensis på Journalistutdanningen ved OsloMet, tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Der jobbet jeg fra 2001 til 2019, og hadde ansvar for presseetikk, medieteori og samfunnsfag. De siste åra arbeidet jeg også med innføringskurset på mastergraden i journalistikk. Siden jeg er både filolog og gammel radiojournalist har jeg vært innom skriveopplæring og studioinstruksjon også. 

Fra 2008 til 2012 skrev jeg doktorgrad ved Senter for Profesjonsstudier (SPS) ved OsloMet. Den handler om journalistenes  profesjonsideologi fra 1950-tallet til 2013. Empirien var norske  journalistpriser, og  heter Journalistikkens autoritet. Den er utgitt i HiOAs/Oslomets skriftserie. Du finner en lenke til den digitale versjonen her.

Før dette var jeg litteraturkritiker, frilans kulturjournalist, forlagsredaktør, kulturredaktør i NRK radio (gamle P2), og kulturjournalist og dokumentarskaper i P2. Det tok noen år å komme gjennom alt dette, så totalt har jeg nesten 40 års erfaring med kulturjournalistikk og journalistikkundervisning. Den faglige bakgrunnen for dette er nordisk hovedfag. Som du sikkert har skjønt er jeg pensjonist, men regner meg selv som faglitterær forfatter med livsvarig skrivestipend.

Jeg bor i Oslo, er gift og har tre barn.

Dessuten har jeg en navnebror som er pensjonert skuespiller. Han arbeidet ved Det Norske Teatret.

Min sønn Audun er litterær aktivist og redaktør i det litterære tidsskriftet Vagant. Anbefales!

Det meste av det som ligger her er tekstbasert. Du kan laste ned noen eldre tekster som PDF-filer. 

I søkefeltet kan du søke på alle ord på hjemmesida. 

Trafikken er overvåket av Google Analytics. Beklager at jeg angir gjestene mine til kommersiell overvåking,  men det gjør det lettere å få oversikt over trafikken. Her blir dere i hvert fall fortalt at det skjer.

Alt materialet er lagt ut til personlig bruk. Det er ikke lov å lage opptrykk, drive massekopiering eller legge materiale fra denne siden ut på Internett uten skriftlig samtykke. Men det er veldig hyggelig hvis du legger ut lenker til sidene.

Å skrive er et forsøk på kommunikasjon. Skriv gjerne en kommentar eller epost!

Tekstene er lagt ut til personlig bruk, og kan ikke mangfoldiggjøres uten tillatelse. Alle rettigheter tilhører forfatteren.