Artikler om Journalistikkens autoritet

På denne siden ligger lenker til intervjuer og artikler om doktoravhandlingen Journalistikkens autoritet. Den vil bli oppdatert fortløpende.

Intervjuet i Khrono (nettavis på Høgskolen i Oslo og Akershus) er skrevet av Øystein Fimland og Tove Lie. Bildene er tatt av Cicilie S. Andersen. Layouten er forenklet, så bare hovedteksten er med. 

Nettadressen til intervjuet er: http://www.khrono.no/friminutt/2015/02/magne-lindholm 


Tekstene er lagt ut til personlig bruk, og kan ikke mangfoldiggjøres uten tillatelse. Alle rettigheter tilhører forfatteren.