Kurs i forskningsformidling og kronikkskriving

Ved siden av jobben som journalistlærer holder jeg kurs i formidling av forskning og forskningsbasert kunnskap. På Høgskolen i Oslo og Akershus holder jeg slike kurs årlig. Kontakt Stig Nøra på Hioa hvis dere vil ha en uavhengig vurdering av disse kursene.

Disse kursene tar utgangspunkt i et opplegg jeg har laget om kronikkskriving, men de er like relevante for fagblogger og annen informasjonsvirksomhet om faglige spørsmål. Utfordringene er de samme når man skal presentere et faglig basert budskap i bred medier. 

Du finner en fyldig artikkel om kronikksjangeren her. Det kan være greit å begynne med den hvis du lurer på hva dette går ut på.

På kursene pleier jeg å ta utgangspunkt i mer eller mindre ferdige tekster som kursdeltakerne sender inn en uke i forveien. Gjennomgangene fører alltid til interessante faglige diskusjoner.

Kursopplegget er utviklet gjennom mange års kursvirksomhet  for Universitetet i Oslo, der Dag Kullerud og jeg kurset alt fra doktorgradsstipendiater til prorektor på oppdrag fra informasjonsavdelingen. Dag holder også egne kurs. 

Her er en lenke til omtale at et av mine kurs, i Bodø i mars 2011.

Siden jeg har 12 års praksis som journalist og programleder i NRK radio, kan jeg også tilby intervjutrening. Det lar seg kombinere med skrivekurs. 

Når det gjelder forskningsformidling er mitt hovedpoeng at utfordringen dreier seg om å oversette mellom to ulike språktradisjoner eller diskurser. 

Den akademiske og administrative diskursen tar utgangspunkt i det abstrakte og generelle. Mediediskursen gjør det motsatte. Den dyrker eksempelfortellingen om den enkelte, og presenterer sine  generelle budskap på en implisitt måte. 

Det er en krevende oppgave å oversette mellom to språktradisjoner som er så ulike. Det viser seg i praksis at den aller største vanskeligheten akademikere og andre fagfolk strir med, er å prioritere budskapene sine. Den nest største er å renske ut fremmedordene. 

Hvis du synes dette høres interessant ut, vil jeg gjerne komme til dere. Særlig hvis du representerer forskere, ideelle organisasjoner eller fagforeninger, som vil bidra til en mer opplyst offentlig debatt. 

Kurs koster selvsagt penger, men honoraret er til å leve med.  Send en epost til magne.lindholm(alfakrøll)hioa.no  hvis du er interessert. 


Tekstene er lagt ut til personlig bruk, og kan ikke mangfoldiggjøres uten tillatelse. Alle rettigheter tilhører forfatteren.