I heimen

Dette er Magne Lindholms hjemmeside. 

Den inneholder stort sett fagtekster, anmeldelser  og kommentarer. 

Her kan du lese min nyeste kommentar.

Hjemmesidene har fått ny fast adresse: www.lindholm.no. Her blir den liggende. De gamle nettsidene er fjernet fra høgskolens server.

Jeg har ryddet i lenkene. Lag nye bokmerker!

Jeg er ansatt som førsteamanuensis på Journalistutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Der har jeg vært siden 2001, og har hovedansvaret for undervisningen i presseetikk, medieteori og samfunnsfaglig undervisning. Fra 2008 til 2012 var jeg stipendiat ved Senter for Profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo, for å skrive en doktorgrad om profesjonsideologi i journalistpriser fra 1950-tallet til i dag. Nå er jeg tilbake i undervisning ved Journalistudanningen.

Avhandlinga heter Journalistikkens autoritet, og er utgitt i HiOAs skriftserie. Du finner en lenke her.

Før dette var jeg litteraturkritiker, frilans kulturjournalist, forlagsredaktør, kulturredaktør i NRK radio (gamle P2), og kulturjournalist og dokumentarskaper i P2. Den faglige bakgrunnen for dette er nordisk hovedfag.

Jeg bor i Oslo, er gift og har tre barn.
Dessuten har jeg en navnebror som er pensjonert skuespiller. Han arbeidet ved Det Norske Teatret. Hvis du er på jakt etter ham, bør du klikke her.

Min sønn Audun er litterær aktivist og redaktør i det litterære tidsskriftet Vagant. Anbefales!

Det meste av det som ligger her er tekstbasert. Du kan laste ned noen eldre tekster som PDF-filer. 

I søkefeltet kan du søke på alle ord på hjemmesida. 

Trafikken er overvåket av Google Analytics. Beklager at jeg angir gjestene mine til kommersiell overvåking,  men det gjør det lettere å få oversikt over trafikken. Her blir dere i hvert fall fortalt at det skjer.

Alt materialet er lagt ut til personlig bruk. Det er ikke lov å lage opptrykk, drive massekopiering eller legge materiale fra denne siden ut på Internett uten skriftlig samtykke. Men det er veldig hyggelig hvis du legger ut lenker til sidene.

Å skrive er et forsøk på kommunikasjon. Skriv gjerne en kommentar eller epost!

Tekstene er lagt ut til personlig bruk, og kan ikke mangfoldiggjøres uten tillatelse. Alle rettigheter tilhører forfatteren.